Liberale Studenter samler studenter rundt den liberale ideologi for å skape en mer liberal utdanningspolitikk og kjempe for et mer liberalt Norge, Europa og verden.

Grunnsyn
Liberale Studenter ble stiftet i 1961, og har som grunnsyn er at alle mennesker er født frie, og skal ha rett til å leve ut sitt liv slik de ønsker. Samfunnet er til for borgeren, og skal legge forholdene til rette slik at alle som bor i landet kan realisere sine drømmer, samt ta seg av de svakeste i samfunnet.

Politikk
Liberale Studenter er en sideorganisasjon til Venstre, men står fri til å fremme egen politikk. Vi ønsker blant annet en økt satsing på miljø, en enklere studiehverdag og at Norge skal ta steget inn i kunnskapssamfunnet.
Liberale Studenter jobber opp mot Venstre blant annet ved å delta på Venstres landsmøter, gi innspill til Venstres programkomitéer, møte i Venstres landsstyre og i andre utvalg og komiteer i partiet.

Aktiviteter og lokallag
Liberale Studenter har lokallag i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, Stavanger, Vestfold og Agder. De fleste steder samarbeider vi med Liberal Liste til studentvalgene. Ta gjerne kontakt med styret hvis du ønsker et lokallag på ditt studiested. I tillegg til lokal aktivitet, arrangerer sentraltstyret landsmøter og diverse andre landsdekkende arrangementer.

Internasjonalt arbeid
NLSF samarbeider og deltar på aktiviteter med den internasjonale paraplyorganisasjonen International Federation of Liberal Youth (IFLRY). Dette knytter Liberale Studenter i Norge til liberal ungdom og studenter i hele verden.

Styret

President: Simen Eriksen
1. visepresident: Eirik Sti
2. visepresident: Morten Grinna Normann

Styremedlemmer:
Isaak Elias Bashevkin (Økonomiansvarlig)
Magnus Løken
Ane Drougge Vassbotn
Kjetil Nyjordet

1. vara: Hogne Ulla
2. vara: Ingrid Handeland
3. vara: Edvard Værland
4. vara: Daniel Heggelid Rugaas

Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers: