Landsmøte 2018

  • av

Norges Liberale Studentforbund var samlet på Venstres Hus i et ekstraordinær landsmøte søndag 16 desember 2018.

Strategien for det kommende året ble diskutert og et nytt Sentralstyre ble valgt:

Leder: Amanda Haugnes Rygg

1. Nestleder: Andreas Hammer Håversen

2. Nestleder: Jean-Clément M.J.P. Lemaire

Styremedlem: Anne Kristin Villar Sundal 

Styremedlem: Magnus Terjeson Bangum 

Styremedlem: Naomi Ghebiregzabher 

Styremedlem: Olav Bjerke Soldal 

1. vara: Markus Christopher Barkenæs 

2. vara: Even Haug 

 

Det nye sentralstyret har fått fullmakt til å gjennomgå vedtektene, den politiske plattformen og til å vedta budsjett under det første sentralstyremøtet.

Stikkord: