Bli medlem

Som medlem i NLSF kan du påvirke utviklingen av vår og Venstre sin politikk, med fokus på student- og forskningspolitikk.

Er du over 35, har du mulighet til å bli støttemedlem. Støttemedlemmene er ikke stemmeberettigede, men kan gi innspill og delta i organisasjonens aktiviteter.

Under tilhørighet, velg gjerne ditt siste studiested, eller studiestedet der du kan være aktiv nå.

 

liberal student