Politikk

Vår politisk plattform kan lastes ned i pdf-format.

Du kan også lese kravene vi stilte til regjeringsforhandlingerijanuar. De oppsummerernoen av vårekjernesaker.