Politikk

Vår politiske plattform for 2019-2020 kan lastes ned i pdf-format.

Det første utkastet til vår politiske plattform for 2021-2022 finnes her.

Du kan også lese kravene vi stilte til regjeringsforhandlingene fra januar 2019. De oppsummerer noen av våre kjernesaker.