Varsle

Har du vært vitne til eller utsatt for kritikkverdige forhold? Dette beklager vi veldig, og vi anbefaler at du tar kontakt med Jean-Clément (JC) eller Ole Kristian.

Ole Kristian Sandvik

Leder

olekristian@liberalestudenter.no

Jean-Clément Lemaire

Leder av kontrollkomiteen

jc@liberalestudenter.no