Skjema

Last ned og fyll skjema (f.eks i Adobe Reader), og så send det til jc@liberalestudenter.no

Hvorvidt reiserefusjon ytes opplyses i invitasjonene til de forskjellige arrangementene. Reisedekning ytes kun for billigste reisemåte. (§6-1 av Økonomireglementet)

Refusjon av øvrige utlegg må godkjennes på forhånd av Sentralstyret. (§6-2 av Økonomireglementet).

Er du i tvil, spør au@liberalestudenter.no