Dokumenter

Klikk her for å laste ned våre vedtekter (pdf)

Sist revidert av Landsmøtet 2019.

Klikk her for å laste ned vårt økonomireglement (pdf)

Sist revidert etter fullmakt fra Landsmøtet 2018. Godkjent av Landsmøtet 2019.

Klikk her for å laste ned vår politiske plattform (pdf)

Sist revidert av Landsmøtet 2019.