Dokumenter

Klikk her for å laste ned vår politiske plattform (pdf)

Sist revidert av Landsmøtet 2021.

Klikk her for å laste ned våre vedtekter (pdf)

Sist revidert av Landsmøtet 2021.

Klikk her for å laste ned vår organisasjonsplan (pdf)

Vedtatt av Landsmøtet 2020, sist revidert av Landsmøtet 2021.

Klikk her for å laste ned vårt økonomireglement (pdf)

Sist revidert av Landsmøtet 2021.