Organisasjonen

Norges Liberale Studentforbund er sentralledet av et forbund som består av flere lokallag.

Lenke til Bergen Liberale Studenter
Lenke til Oslo Liberale Studenter
Lenke til NMBU Liberale Studenter
Lenke til Trondheim Liberale Studenter

Savner du ditt studiested? Ta kontakt og vi skal hjelpe deg til å stifte et nytt lokallag!