Sentralstyret

Sentralstyret leder Norges Liberale Studentforbund mellom landsmøtene. Det sørger for at vedtakene følges opp og representerer Liberale Studenter innenfor Venstres organer, i tillegg til å profilere organisasjonen i samfunnet. 

Dessuten får foreningene bistand av sentralstyret. Den daglige driften av organisasjonen gjennomføres av Arbeidsutvalget som består av lederen og de to nestledere.

Medlemmene av sentralstyret for året 2021/2022 er:

Leder

Ole Kristian Sandvik

olekristian@liberalestudenter.no

 

Sentralstyremedlem

Andreas Hammer Håversen

 

Sentralstyremedlem

Simon Seland

 

1. Nestleder

Solveig Hillestad

solveig@liberalestudenter.no

 

Sentralstyremedlem

Ingrid Åmlid

 

1. vara

Johan Malvik

2. Nestleder

Benedicte Bjørnås

benedicte@liberalestudenter.no

 

Sentralstyremedlem

Vebjørn Arff

 

2. vara

Adrian Gao