Sentralstyret

Sentralstyret leder Norges Liberale Studentforbund mellom landsmøtene. Det sørger for at vedtakene følges opp og representerer Liberale Studenter innenfor Venstres organer, i tillegg til å profilere organisasjonen i samfunnet. 

 

Dessuten får foreningene bistand av sentralstyret. Den daglige driften av organisasjonen gjennomføres av Arbeidsutvalget som består av lederen og de to nestledere.

Medlemmene av sentralstyret for året 2023/2024 er:

Leiar

Jens Håkon Slettemark Birkeland

jenshakon@liberalestudenter.no

 

Sentralstyremedlem

Jeppe Arnesen

arnesenjeppe@gmail.com

 

Sentralstyremedlem

Frida Lødøen 

 

1. Nestleiar

Emilie Ovnerud 

emilieovne@gmail.com

 

Sentralstyremedlem

Knut Camillo Tornes

 

2. Nestleiar

Magnus Wessmann

 

 

Sentralstyremedlem

Petter Tennfjord