Sentralstyret leder Norges Liberale Studentforbund mellom landsmøtene. Det sørger for at vedtakene følges opp og representerer Liberale Studenter innenfor Venstres organer, i tillegg til å profilere organisasjonen i samfunnet. 

Dessuten får lokallagene bistand av sentralstyret. Den daglige driften av organisasjonen gjennomføres av Arbeidsutvalget som består av lederen og de to nestledere.

Medlemmene av sentralstyret for året 2018/2019 er:

Leder

Amanda Haugnes Rygg

amanda@liberalestudenter.no

977 66 526

Sentralstyremedlem

Anne Kristin Villar Sundal

1. Nestleder, politikk

Andreas Hammer Håversen

andreas@liberalestudenter.no

 

Sentralstyremedlem

Magnus Terjeson Bangum

Sentralstyremedlem

Olav Bjerke Soldal

2. Nestleder, organisasjon

Jean-Clément M.J.P. Lemaire

jc@liberalestudenter.no

Sentralstyremedlem

Naomi Ghebiregzabher

 

 

 

Norges Liberale Studentforbund

post@liberalestudenter.no

Møllergata 16, 0179 Oslo

Organisasjonsnr.: 993 958 611

Kontonr.: 1503.73.89681

Personvern

 

Lenke til instagram
Lenke til Twitter
Lenke til Facebook