Sentralstyret

Sentralstyret leder Norges Liberale Studentforbund mellom landsmøtene. Det sørger for at vedtakene følges opp og representerer Liberale Studenter innenfor Venstres organer, i tillegg til å profilere organisasjonen i samfunnet. 

Dessuten får foreningene bistand av sentralstyret. Den daglige driften av organisasjonen gjennomføres av Arbeidsutvalget som består av lederen og de to nestledere.

Medlemmene av sentralstyret for året 2020/2021 er:

Leder

Jens Kristian Øvstebø

jens.kr@venstre.no

 

Sentralstyremedlem

Johanne Waaler

 

Sentralstyremedlem

Georg Martin Rekowski Øvland

 

Andreas
1. Nestleder, politikk

Andreas Hammer Håversen

andreas@liberalestudenter.no

 

Sentralstyremedlem

Cathrine Gundersen

 

1. vara

Jens Andreas Onshuus

JC
2. Nestleder, organisasjon

Jean-Clément M.J.P. Lemaire

jc@liberalestudenter.no

 

Sentralstyremedlem

Vilde Marie Ystmark

 

2. vara

Andreas Tjørve