Sentralstyret

Sentralstyret leder Norges Liberale Studentforbund mellom landsmøtene. Det sørger for at vedtakene følges opp og representerer Liberale Studenter innenfor Venstres organer, i tillegg til å profilere organisasjonen i samfunnet. 

Dessuten får foreningene bistand av sentralstyret. Den daglige driften av organisasjonen gjennomføres av Arbeidsutvalget som består av lederen og de to nestledere.

Medlemmene av sentralstyret for året 2019/2020 er:

Leder

Amanda Haugnes Rygg

amanda@liberalestudenter.no

 

Naomi
Sentralstyremedlem

Naomi Ghebiregzabher

Andreas
1. Nestleder, politikk

Andreas Hammer Håversen

andreas@liberalestudenter.no

 

Gard
Sentralstyremedlem

Gard Løken Frøvoll

Jens
Sentralstyremedlem

Jens Kristian Øvstebø

JC
2. Nestleder, organisasjon

Jean-Clément M.J.P. Lemaire

jc@liberalestudenter.no

 

Johanne
Sentralstyremedlem

Johanne Waaler