Regjeringsforhandlinger

  • av

Regjeringsforhandlingene går mot slutten! I den anledning har vi spilt inn tre hovedpunkter vi mener Venstre og de andre forhandlingspartene bør prioritere for studentene!

Vi må:
Sikre heltidsstudenten.
Tilrettelegge for en god studiehverdag.
Muliggjøre fri flyt av kunnskap.

Les gjerne Amandas innlegg i Khrono!