Lån og stipend må frikobles for å nå 1,5 G

  • av

Vedtatt av Landsmøtet den 15. desember 2019

Dårlig økonomi er kanskje studentenes aller største utfordring i hverdagen. Vi vet at dårlig studentøkonomi har mange negative følger. Derfor har både Venstre og studentbevegelsen kjempet i mange år for høyere studiestøtte. Både Venstre, Liberale studenter og studentorganisasjoner som Norsk studentorganisasjon og Velferdstinget i Oslo og Akershus har fastsatt ønsket sitt til 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp (1,5 G). I tillegg synes flere andre partier og studentorganisasjoner å være enige i kravet. Likevel har studiestøtten over tid økt for sakte, og vi er fortsatt langt unna 1,5 G. Det er på tide å tenke nytt rundt studiestøtten.

Venstre bør gå inn for å frikoble lån og stipend. Her er modellen:

Vi starter med å la dagens stipendsum ligge fast. Stipendet er på cirka 46 000 kroner ved full omgjøring. Deretter åpner vi for at studenter kan ta opp et høyere lån hos Lånekassen, helt til 145 000 kr, som tilsvarer 1,5 G. Lånet fra Lånekassen er som vi vet det aller mest gunstige lånet, og vil derfor alltid være å foretrekke fremfor andre typer lån. Studentene skal selv kunne velge om de vil ta opp fullt studielån, som nå tilsvarer 1,5 G, eller om de vil fortsette som i dag. Eventuelt kan man gradere ytterligere, slik at man for eksempel kan velge mellom 1,2 G (som i dag), 1,3 G, 1,4 G eller 1,5 G. Dette vil være langt raskere å få gjennomført fordi lån koster mindre for Staten enn stipend. Når dette er gjennomført kan studentene velge mellom å fortsette som i dag, med 46 000 kr i stipend og utbetalt 1,2 G, eller kan de velge det samme stipendet, og 1,5 G utbetalt.

Når utbetalingen på 1,5 G er sikret, kan Venstre og studentbevegelsen jobbe målrettet for å øke stipendet, separat fra totalt utbetalt studiestøtte. Her vil man fortsatt konkurrere med alle andre som vil ha penger over statsbudsjettet, men forskjellen er at studentene har det langt bedre økonomisk mens kampen for høyere stipend pågår.

 

Liberale studenter mener at:

  • Lånekassen skal tilby studentene muligheten til å ta opp studielån opptil 1,5 G. Dette skal være valgfritt, og alle studenter skal ha muligheten til dette.
  • Lånekassen skal tilby gradert lån. Stipendets absolutte størrelse skal være det samme uavhengig av låneopptak.
  • Stipendet skal være høyest mulig, men skal ikke sees som en fast prosentandel av totalt tildelt studiestøtte.