Ja til en varig dagpengeordning og flere traineestillinger

  • av

Vedtatt av Sentralstyret den 10.juni 2020

Venstre vil sørge for at Norge gjenoppstår fra koronakrisen grønnere, rausere og bedre rustet til å møte fremtiden. Vi har ikke kommet helt i mål enda. Per nå tømmes Oljefondet, og butikkdøden fremskyndes slik at unge både mister sine jobber, og må forvente mindre velferd i årene fremover.

Alle er enige om at det må gjøres investeringer i økonomien for å holde hjulene i gang. Alle investeringer er imidlertid ikke skapt like. Kortsiktig stimulus hjelper her og nå, men er ingen varig løsning. Vi trenger langsiktige investeringer, og det finnes ingen bedre investering enn kunnskap. Derfor bør vi satse på studentene. 

I kjølvannet av tusenvis av permitteringer i forbindelse med koronakrisen observerte vi at studentene er særlig utsatt. Mange studenter ble permitterte fra sine deltidsjobber, særlig i butikk- og servicebransjen. Mange fikk ikke lenger budsjettene sine til å gå rundt.

Kampen om å prioritere unge og høyere utdanning i statsbudsjettet har derfor blitt enda tøffere og viktigere. Krisen vi nå står i intensiverer kampen om pengene som blant annet skulle hjelpe oss gjennom eldrebølgen, klimakrisen og avviklingen av oljenæringen. Venstre skal, gjennom alle tøffe prioriteringer, være garantister for at vi har en høyere utdanningssektor av høy kvalitet, og for å sikre studentenes økonomi og studieløp.

Venstre har kontinuerlig kjempet for heltidsstudenten. Likevel er det naturlig at Venstre går inn for å hjelpe studenter som ikke har krav på dagpenger. For Venstre er det snarere en erkjennelse av at sistnevnte er mest prekært, og at vi alltid setter de svakeste først. Derfor må vi først sikre at studenter ikke møter store hindringer eller i verste fall blir tvunget til å avslutte sine studier fordi økonomien ikke går rundt. Deretter skal vi gjenreise heltidsstudenten, og sikre at det er både mulig og lønner seg å studere på fulltid. Dette er noe Venstre alltid skal stå i bresjen for, i mellomtiden er det imidlertid bedre å hjelpe noen enn ingen.

Nå haster det aller mest å sikre at studentene får rett til dagpenger. Selv om utfordringen er gammelt nytt, har det blitt åpenbart for alle at man både kan være student, og på aktiv jakt etter en jobb, bare at denne dessverre ikke lenger finnes. Vi står nå i en krise, og det vil komme flere. Det er derfor viktig at dagpenger til studenter ikke bare gjelder her og nå, men at det blir en varig regel slik at studenter opplever trygghet i årene som kommer. Arbeidsgiveravgiften betales til Folketrygden uavhengig av om ansatte studerer. Derfor er det urettferdig at studentene belastes av trygdeavgiften uten å opptjene rettigheter. 

Målet er selvfølgelig å få de permitterte studentene tilbake i jobb, og her må vi være fremoverlente og tenke praktisk. Vi vet for eksempel at noen næringer klarer seg bedre under krisen, og vi vet at en relevant deltidsjobb, det vil si en stilling der man anvender kunnskapen som man tilegner seg i auditoriet, fremmer studentenes fremtidige karriere. Næringslivet har vært flink til å lage trainee-ordninger for å tiltrekke seg nye talenter, og det offentlige tilbyr gradvis flere praksisplasser. Venstre ønsker at tempoet økes kraftig slik at slike muligheter blir den nye normen, snarere enn et privilegium for noen få. 

Tydeligere samspill mellom studiene og arbeidslivet hjelper med motivasjonen, og reduserer dermed frafallet. Dessuten gjør det så den enkelte student blir mer bevisst på hvilke kunnskaper og ferdigheter arbeidslivet etterspør, slik at en gis muligheten til å justere sitt valg av emner underveis i studieløpet. I europeisk sammenheng er det langt flere traineestillinger tilgjengelige for studenter i andre land enn det er for norske studenter.

Fra bedriftenes ståsted er det også klart billigere å ta inn studenter enn nyutdannede gjennom sine rutiner og systemer. Noen bransjer uttaler seg regelmessig om at studentenes akademiske ferdigheter i liten grad er nyttige for arbeidslivet. Balansegangen mellom dannelse og praktiske ferdigheter er en egen problemstilling som utdanningsinstitusjonene alltid skal ha i hodet.  Likevel er det også slik at disse bedriftene sitter med muligheten til å bedre situasjonen. Utvilsomt krever det ressurser, men  de brukes bedre på studentene underveis i studiene og i samarbeid med lærestedene. Flere traineestillinger er derfor både noe studentene og bedrifter hadde tjent på.

Norges Liberale Studentforbund vil at:

  • Arbeidende studenter opptjener rettigheter i Folketrygden, og særlig retten til dagpenger.
  • Permitterte og arbeidsledige skal fortsette å beholde NAV-ytelsene sine under etterutdanning, gitt at studiene ikke hindrer en effektiv jobbsøk. 
  • Universitetene og Høyskolene skal i større grad tilrettelegge for praksis i studieløpet.
  • Det Offentlige lyser ut flere praksisplasser, både som sommerjobber, deltidsjobber og vikariater.
  • Universitetssektoren og næringslivsorganisasjoner samarbeider tettere for å tilby flere praksisplasser. Studentsamskipnadenes karrieretjenester kan bidra til å aggregere og strukturere tilbudene.