Norge må finne trygghet i Europa

  • av

Uttalelse vedtatt av Sentralstyret den 31. august 2020

Norge og Europa har i 75 år nytt en helt unik fred. Aldri før har dette en gang så blodige kontinentet opplevd like lang og sammenhengende periode uten krig mellom stater. Denne freden har gitt oss frihet, vekst og muligheter. Denne freden og samholdet den har skapt er noe av det kjæreste vi har i Norge. Uten den, ville vi som lite og eksportdrevet land vært i stormaktenes vold. I stedet har vi samarbeid og vennskap i det europeiske fellesskapet gjennom NATO og EU. Det skal vi være takknemlige for.

 

Den sikkerhetspolitiske situasjonen er i stadig endring, og over de siste årene ser vi at enkelte av de tidligere så pålitelige pilarene i dette fredfulle samarbeidet er i ferd med å slå sprekker. USA har de siste årene sklidd lenger og lenger bort fra sine europeiske allierte, og tilliten mellom USA og alliansens medlemmer på det europeiske kontinentet slites stadig oftere. Skaden på amerikansk interesse i europeisk fred og samarbeid er allerede gjort, og er dyp. Norge og Europa må forberede seg på at vi ikke lenger kan ha klokkertro på at USA vil komme oss til unnsetning om en per idag utenkelig krise eller krigssituasjon skulle oppstå. Med andre ord må Norge og Europa i større grad bero seg på å kunne forsvare oss uten hjelp fra vår store nabo i vest.

 

Hvert enkelt land i det europeiske samarbeidet er for små til å evne å forsvare seg selv mot en trussel fra en av verdens stormakter, men sammen er vi sterke. Det finnes bare en måte for de europeiske landene å skape trygghet på kontinentet: Forpliktende samarbeid. Vi mener den beste rammen for dette er et forsvarspolitisk samarbeid koordinert gjennom den Europeiske Union. 

 

EU har allerede tatt initiativ til forpliktende forsvarssamarbeid, men dette må bli mer omfattende i fremtiden om samarbeidet skal kunne utgjøre en reell motstandskraft. Norge må sammen med de andre medlemslandene ta initiativ til enda tettere integrasjon mellom landenes forsvar slik at et felles europeisk forsvar blir muliggjort, slik at det kan gi oss den samme sikkerheten og stabiliteten NATO har gitt oss gjennom de siste 70 år.Liberale Studenter:

  • mener at Norges sikkerhet er best ivaretatt i et Europeisk forsvarssamarbeid
  • vil at Norge skal være en aktiv pådriver for europeisk forsvars-integrasjon
  • vil at EUs forsvarssamarbeid i større grad skal bli uavhengig NATO, men fortsette et tett samarbeid mellom de
  • vil at Norge ta full del i EUs felles sikkerhets- og forsvarspolitikk (CSDP) gjennom et norsk EU-medlemskap
  • vil at Norge skal bli et fullt medlem av Det europeiske forsvarsbyrået (EDA)
  • vil at Norge skal bli en del av EUs permanente strukturerte samarbeid (PESCO) 
Stikkord: