Ingen flere drittleiligheter

  • av

Uttalelse vedtatt av Sentralstyret den 31. august 2020.

Instagram-kontoen @Min_drittleilighet og gruppen Reduser Husleia har sparket liv i en kjent sak: den utbredte mangelen på studentboliger, som er særlig akutt i Oslo. Eiendomsmarkedet er under sterkt press i hovedstaden. Den eneste langsiktige løsningen er å bygge flere studentboliger. Vi foreslår å innføre studentboliger som eget reguleringsformål, slik at saksbehandlingen forenkles, tomtene blir billigere siden de ikke kan brukes til noe annet, og arealutnyttelsen økes. Samtidig må kommunen sørge for at både boligprosjektene og deres beliggenhet imøtekommer studentenes behov. 

I mellomtiden bor mange studenter i dyre og helsefarlige boliger. Å innføre et pristak kan føre til at tilbudet blir enda dårligere og går på akkord med gode markedsliberale prinsipper. Derfor bør det ikke innføres. 

Først bør vi utnytte regelverket bedre. Mange av forholdene som ble belyst under kampanjen #Mindrittleilighet strider allerede med Husleieloven. Det strenge “Hookeforbudet” er helt klart urimelig og i strid med §5-2. Mange andre konfliktårsaker, som at egen depositumkonto eller utbedring av mangler nektes er også omfattet av denne loven, som huseieren ikke kan snu seg vekk fra. Det er derfor er avgjørende at studentene blir bevisste på sine rettigheter, og får hjelp til å utøve dem. Regjeringen har laget en egen nettside: www.husleie.dep.no. Nå må samskipnadene på banen for å opplyse studentene om den, og tilby rådgivning i samarbeid med Forbrukerrådet og Leieboerforeningen. 

Deretter bør vi vurdere å skjerpe loven. Mange boliger har elendig inneklima og er varmesluk. Et fungerende marked forutsetter god informasjonsflyt, noe som per dags dato ikke er tilfellet. Derfor ønsker vi at energikarakteren opplyses ved all utleie. Dagens krav gjelder bare når enheten er større enn 50 kvm. På lengre sikt burde en digital selvbetjeningsløsning gi leietakerne og utleiere mulighet til å hente og vise frem attester om at alle kravene for ferdigstillelse og utleie er oppfylte. 

Et annen løft man kan gjøre i boligstandarden er å gjøre TEK10 sin minsteanbefaling på 7 kvm per varig oppholdsrom om til et krav for utleie. Takhøyden må også være på minst 2 meter for at arealene medregnes. 7 kvm forutsetter allerede smarte løsninger for å skaffe plass til seng, pult og garderobeskap. Hverken pelsdyrene eller studentene skal bo i bur. 

Dessuten har korona forsterket et allerede vanlig fenomen: Mange studenter er nødt til å leie  rom uten å ha sett dem. Facetime er ikke egnet til å avdekke mugg og sopp. Når de flytter til byen for å overta rommet eller leiligheten, er resten av boligene utleid, slik at de ikke har noen alternativ lenger. Andre mottar et sent studietilbud, og begynner boligjakten når kun de dyreste og verste boligene fortsatt er tilgjengelige. Derfor må flere mangler uttrykkelig regnes som utbedringspliktige, også om de var synlige ved overtakelsen av boligen. 

 

    Liberale Studenter vil at: 

  • Studentboliger blir et eget reguleringsformål.
  • Studentsamskipnadene driver opplysningsarbeid og rådgivning om Husleieloven.
  • Det systematisk opplyses om boligens energikarakter.
  • Utleieenheter ikke kan være mindre enn 7 kvm, med minst 2 meter takhøyde.
  • Flere mangler som mugg og sopp blir automatisk regnet som uakseptable.