Landsmøte 2020

  • av

Norges Liberale Studentforbund var samlet på Zoom for sitt årlige ordinære landsmøte søndag 1. november 2020.

Ny leder!

Landsmøtet har takket Amanda Haugnes Rygg for hennes enestående innsats for å gjenoppbygge organisajonen. Hun brukte sin siste ledertale til å oppfordre forbundet til å bekjempe ensomhet blant studentene.

Jens Kristian Øvstebø (Oslo) ble valgt som ny leder ved akklamasjon. Han trakk frem det spennende året han har fått sitte i Sentralstyret, og arbeidet for å opprettholde aktiviteten på tross av pandemien. Jens Kristian gleder seg til å lede forbundet til valgseire på Student- og Stortinget i 2021.

Et fornyet og utvidet Sentralstyre

Andreas Hammer Håversen (1. nestleder, Trøndelag), Jean-Clément M.J.P. Lemaire (2. nestleder, Vestland) og Johanne Waaler (Styremedlem, Oslo) ble gjenvalgt.

Cathrine Gundersen (Vestfold og Telemark), Vilde Marie Ystmark (Oslo) og Georg Martin Rekowski Øvland (Viken) ble valgt som nye styremedlemmer. Jens Andreas Onshuus (Agder) ble valgt som 1. vara, og Andreas Tjørve (Trøndelag) som 2. vara.

Linn Skyum (Oslo) og Timo Nikolaisen (Oslo) fortsetter i Kontrollkomiteen.

En oppdatert politikk

Landsmøtet har vedtatt en ny politisk plattform som vil bli publisert på nettsiden så fort som redaksjonsnemda har oppdatert det siste utkastet med utfallet av voteringene.

Liberale Studentforbund har nå et program som omfatter alle saksfelt, i tillegg til sine kjernesaker om studentenes levekår og høyere utdanning.

Organisatoriske endringer

Landsmøtet har vedtatt vedtektsendringer som styrker kontrollkomiteens rolle, og etablerer et system med utjevningsdelegater til Landsmøtet.

Dessuten har Landsmøtet vedtatt en ny organisasjonsplan (pdf) som legger tydelige rammer for Sentralstyrets arbeid.

Stikkord: