Landsmøtet 2021

  • av

Norges Liberale Studentforbund var den 7. november samlet til ordinært landsmøte på Venstres Hus i Oslo.

Et nytt sentralstyre

Ole Kristian Sandvik ble valgt som ny leder av forbundet. Han får med seg Solveig Hillestad som 1. nestleder og Benedicte Bjørnås som 2. nestleder.

Resten av styret består av sentralstyremedlemmer Andreas Hammer Håversen, Vebjørn Andreas Forthun Arff, Ingrid Åmlid, Simon Alexander Seland. Som varaer ble Johan Andreas Malvik og Adrian Gao valgt som henholdsvis 1. og 2. vara.

Johanne Waaler og Jean-Clement Lémaire ble valgt som nye medlemmer av kontrollkomiteen.

Politisk videreutvikling

Den politiske plattformen ble behandlet, og mottok flere endringer. Liberale Studenter ønsker nå å avskaffe juridisk kjønn, å gjøre det enklere å ta opp eksamner, å styrke innsatsen for å dele opp store internasjonale selskaper som misbruker markedsmakten sin, og å beholde Vinmonopolet.

Organisatoriske endringer

Vedtektene ble også behandlet, og ble gjenstand for en robust debatt. De fleste vedtatte endringene er imidertid justeringer av ordlyden og for å reflektere gjeldene praksis i organisasjonen. Av realitetsendringene, kan det trekkes fram et definisjonen av et aktivt lokallag har blitt forenklet, at uttalelser nå har en vedtektsfestet gyldighetstid, og at den politiske plattformen kun skal behandles i mellomvalgsår.

En ny organisasjonsplan ble også vedtatt, med flere tiltakspunkter for å styrke organisasjonen.

Stikkord: