Støtt Ukrainas studenter og forskere!

green field under white and blue clouds during daytime

Uttalelse vedtatt av sentralstyret 06.03.2022.

Igjen regner det kuler og krutt i Europa. For første gang på 75 år er det krig mellom stater på kontinentet. Russlands ulovlige invasjon av Ukraina tvinger vanlige folk som aldri har tatt i våpen til å kjempe for sitt hjemland. Hundretusner av mennesker har lagt på flukt fra krigens redsler. Vi står i en europeisk humanitær krise av historiske dimensjoner.

Stater, organisasjoner og enkeltmennesker har stilt opp for Ukraina i stort monn. Enorme mengder humanitær og militær bistand har blitt sendt til Ukraina og landene rundt. Store demonstrasjoner har blitt arrangert over hele verden til støtte for Ukrainas kamp for demokrati og frihet. Private selskap har trukket seg ut av og kutter båndene til Russland i solidaritet. Vi vitner en enorm mobilisering av verdenssamfunnet mot Russlands agressjon.

Den norske universitets- og høyskolesektoren kan også bidra. Norske utdannings- og forskningssamarbeid med Russiske instutisjoner har blitt fryst, men det kan gjøres mer. Blant de flyktningene som strømmer over grensene til Ukrainas naboland finnes det flere studenter og forskere. Det er sektorens fordømte plikt å stille opp for disse menneskene, som våres bidrag i solidaritet med Ukraina. Studenter og forskere fra Ukraina må gis beskyttelse og mulighet til å fortsette sitt arbeid i Norge, for å ivareta deres akademiske frihet og studier. Vi har også sett motstand mot krigen fra russiske forskere og studenter. Disse må beskyttes mot forfølgelse av russiske myndigheter som følge av deres motstand mot krigen.

 

Liberale Studenter:

  • Fordømmer Russlands invasjon av Ukraina som et grovt brudd på folkeretten.
  • Vil fryse norske forskningssamarbeid med Russland.
  • Vil at Norge skal ta grep for å beskytte studenter og forskere på flukt fra krigen i Ukraina. Den norske stat må stille med finansielle midler som gjør dette mulig.
  • Mener norske UH-instutisjoner må legge til rette for at studenter på flukt fra Ukraina kan få fullføre sine studier i Norge.
  • Vil at norske UH-instutisjoner skal utlyse stillinger for og ta imot forskere på flukt fra Ukraina, for å gi dem vertskap mens krigen raser. Medlemsinstutisjonene i SAR (Scholars at Risk) må få flere midler for å opprette flere fellowship-plasser.
  • Mener at russiske studenter og forskere som opplever forfølgelse som følge av sin motstand mot krigen må gis beskyttelse i Norge.
  • Støtter opprettelsen av et europeisk fellowship-program for Researchers at Risk, som foreslått av Inspireeurope.
  • Mener at flyktninger fra Ukraina som får kollektiv beskyttelse etter §34 i utlendingslova også må få arbeidstillatelse.