Landsmøte 2019

  • av

Norges Liberale Studentforbund var samlet hos Miljøstiftelsen Zero for sitt årlige ordinære landsmøte søndag 15 desember 2019.

Et fornyet sentralstyre

Amanda Haugnes Rygg (Leder), Andreas Hammer Håversen (1. nestleder), Jean-Clément M.J.P. Lemaire (2. nestleder) og Naomi Ghebiregzhaber (Styremedlem) ble gjenvalgt.

Gard Løken Frøvoll, Jens Kristian Øvstebø og Johanne Waaler ble valgte som nye styremedlemmer. Tobias Bashevkin ble valgt som 1. vara.

En oppdatert politikk

Landsmøtet har vedtatt en uttalelse om Frikobling av stipend og lån, økt kravene til boligpolitikken og vedtatt at Norge skal tilslutte seg EUs rammeprogram for forskning «Horizon Europe».

Sentralstyret fikk oppdrag til å utvide NLSFs plattform og arrangere politiske verksted i lokalstudentforeningene der flere gode ideer skal hentes.

Vedtektsendringer

Det ble vedtatt en fylkesstruktur som skal forbedre studentenes representasjon i Venstres organer, samtidig som fylkesledere blir privilegierte samtalepartnere for Sentralstyret når viktige avgjørelser skal tas.

Et støttemedlemskap for liberale sjeler som interesser seg i høyere utdanning og forskning, men har fylt 35 år ble innført.

Stikkord: