Landsmøtet 2020

Norges Liberale Studentforbund skal avholde sitt Landsmøte den 1. november 2020 i Oslo.

Du kan finne innkallingen til landsmøtet her.

Endringsforslag

Frister:

  • Ny politisk plattform 2021-2022: 11. oktober.
  • Vedtektene: 11. oktober
  • Økonomireglement: 15. oktober
  • Ny organisasjonsplan: 25. oktober.

Det 1. utkastet til den nye politiske plattformen finnes her, vedtektene og økonomireglement finner du her. Utkastet til den nye organisasjonsplanen finnes her.

Trykk på knappene for å åpne de riktige skjemaene.

 

Valg

Alle verv står til valg i år. Du kan stille som leder, politisk nestleder, organisatorisk nestleder, styremedlem, vara, medlem i kontrollkomiteen og til utvalgene.

Forslag til uttalelse

Fristen har gått ut, men du kan fortsatt sende uttalelser, og Landsmøtet kan vedta å behandle dem.

Forslaget kan også sendes til post@liberalestudenter.no